hits

november 2015

Fint å være en stor (ja, stor!) fisk i en stor dam

Torsdag kveld (5.november) fløy jeg og tre kollegaer fra HBV til Berlin for å være med på denne konferansen


Se denne lenken hvis du vil vite mer om selve konferansen. For dere andre, her er en kort gjengivelse av konferansens presentasjon av seg selv på den ovennevnte hjemmesiden :)  "Europe is leading the world in the effort to make science more aware of and responsive to the consequences of gender inequality and gender bias in science practice and knowledge. The Summit will advance understanding of when, how and why gender issues in research can produce different outcomes for women and men, and, like its predecessors, it will demonstrate important intellectual, societal and economic benefits of gender mainstreaming."

Ok, fint nok, men trenger vi dette nå i 2015, tenker du kanskje? 

Vel, ja, dessverre. 

For eksempel holder det på å skje en liten 'revolusjon' med tanke på betydningen av biologiske kjønnsforskjeller innen medisinsk forskning som bekrefter et sitat jeg tok med på en slide da jeg for noen år siden holdt foredrag for DNV (nå Det Norske Veritas GL) om "Female and male leadership:At biology matters, kan kanskje virke som en litt selvfølgelig ting å ha som overskrift på en slide i et foredrag, men alle som fulgte debatten rundt Harald Eias tv-program Hjernevask i 2010 om akkurat dette, vet at dette er et ganske kontroversielt perspektiv. 

Og innen blant annet medisinsk forskning har man i alle år oppført seg som om hva slags kjønn man forsker på, ikke har betydning.  Nå har man imidlertid begynt å oppdage at kvinner og menn får forskjellige symptomer på en rekke sykdommer, og at medisiner ikke virker på samme måte for kvinner vs menn.  Må bare si at det er i alles interesse at flere vitenskapsfolk tenker kjønn helt fra begynnelsen når de (vi) setter i gang med våre forskningsprosjekter!

Men tilbake til GS7.

Noe av det viktigste med å komme seg ut i verden på konferanser er dette;

been there, done that.

Med det mener jeg at det viktigste faktisk er å ha vært der; og å bli orientert om hva som foregår og få bekreftet (forhåpentigvis) at det ikke noe helt nytt og revolusjonært på gang på feltet som man ikke visste om.

På denne konferansen skjer imidlertid noe som er enda bedre.  Jeg føler meg rett og slett litt som plommen i egget.  (Hehe) 

Eller for å bruke en annen analogi*; jeg føler meg rett og slett, ikke som en stor fisk i en liten dam, eller en liten fisk i en stor dam, men  som en stor fisk i en stor dam

Man er ute i verden, derfor er dammen stor (i motsetning til når man er på en konferanse i Norge, det er som å svømme i en liten andedam til sammenligning, fint nok det, altså, men du vet, det er fortsatt en andedam).  NB! Dette betyr IKKE at jeg mener at det ikke har vært arrangert bra konferanser i Norge - det har det selvsagt.  Poenget mitt er å få frem betydningen av å utvide populasjonen eller nedslagsfeltet - når norske konferanser lykkes i å arrangere mangfoldige konferanser eller få internasjonalt orienterte forskere, eksperter eller andre med, da blir den lille andedammen litt mindre, og ligner mer på en større dam.  

Vanligvis når man kommer fra en liten dam, og begir seg ut på svømmetur i store dammer, så er man typisk en liten ubetydelig fisk som ikke veldig mange legger merke til. 

Men når det gjelder likestilling og genus perspektiver (jeg bruker det svenske begrepet fordi jeg føler kjønnsperspektiver klinger dårlig i dagligtalen), så er det en annen sak. 

Da har vi en historie å fortelle som andre har lyst å lytte til, og vi får lov å svømme sammen med de store fiskene i den store dammen (uten å bli spist opp). 

Ok, jeg skal gi meg med fiskeanalogien, men du skjønner hvor jeg vil hen??

Som forsker innen et felt, føles det rett og slett veldig ok å bli påminnet om hvor viktig dette temaet er for policymakers all over the world!

Det føles ok å sitte der når kunnskaps- og forskningsminister i Tyskland, Cornelia Quennet-Thielen, åpner konferansen og poengterer hvor viktig det er å få frem forskning som er sensitiv og innovativ med hensyn på kjønn.  

Det føles ok når hun viser til at Dr. Angela Merkel er sponsor for et nettverk hvor kjønnsbalanse innen alle sektorer, også innen vitenskapen, er et mål  forankret på toppledernivå.

Det er særlig ok fordi jeg selv jobber på et forskningsprosjekt som er helt i forkant med tanke på å fremme kvinnelige talenter innen vitenskapene og i akademia (universiteter og høyskoler), og dette forskningsprosjektet er bare et av mange i et stort program som støttes av Norges Forskningsråd mfl. 

Mao, selv om vi også har kommet kortere enn man skulle forvente i et såkalt likestilt samfunn når det gjelder kvinners innflytelse på vitenskapsfeltet og i toppstillingene i akademia, er vi likevel helt i tet hva angår tenking og satsing på området.  

OG DET FØLES HELT OK. 

....noen ganger er det all right!

Å jobbe med utdanning er bare en av tingene vi holder på med, vi som jobber i akademia (higher education institutions som det heter på engelsk).  Forskning er en av de andre viktige oppgavene våre.  Derfor er det veldig ok å få bekreftet at den forskningen man holder på med også spiller en viktig rolle i den store sammenhengen. 

Så ble dette innlegget mye om fisker og dammer, mer om selve innholdet på konferansen hvis dere er interessert.  Men da vil jeg gjerne at dere sier ifra i form av å LIKE dette innlegget - er det en deal?

Uansett, takk for oppmerksomheten og for at du leste helt hit!

beste hilsen Irmelin

  * Analogi er en forklaring eller sammenligning som gis ved å vise til noe annet som ligner. Det har nært slektskap med en metafor.

 

, Bærum

Hei, og velkommen til bloggen min! Jeg har jobbet på ledelsesfeltet lenge - så lenge at jeg har sluttet å gjengi hvor mange år det er, haha. Jeg elsker fag og kunnskap og ønsker å spre mine kunnskaper og innsikter til flest mulig fordi verden trenger mer positivt lederskap. Jeg mener fremtidens lederskap handler om evne, vilje og handlekraft til å skape en mer positiv og bærekraftig fremtid, og til å mobilisere andre til å gjøre det samme. Jeg er stolt av min doktorgrad i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole i Bergen, selv om skolen er enten hatet eller eller elsket blant folk flest. Det meste er ikke som man tror! Selv om jeg i dag er akademiker og en lykkelig medarbeider på Høyskolen Kristiania, er jeg ikke en som elsker teorier for teorienes skyld. Ledelse og lederskap utøves i praksis, og derfor har jeg viet min karriere til å bidra inn på kurs, programmer, tiltak, og prosjekter for praktikere og studenter i ledelse og lederskap. Jeg drømmer om å inspirere folk til å realisere drømmene sine, men uten å være blåøyd og naiv. Endring og innovasjon krever hardt arbeid, og går sjelden etter planen. Men det er så viktig!Det er vi selv som skaper morgendagen gjennom våre handlinger i dag. Her på bloggen skriver jeg med ujevne mellomrom om det som engasjerer meg, god lesning og takk for at du kom innom! Irmelin

Kategorier